ЦЕНОРАЗПИС
на видовете услуги, предлагани от „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД гр. Ямбол

Наименование на услугатаЕд. МяркаЦена, лв.*
1Образуване на единична цена за издаване на изходни данни за проектиране на водопроводно отклонение за имот в регулация /осн. чл.13 ал.8 Нар.4/2004-2012г./лв./бр.24,42
2Образуване на единична цена за издаване на изходни данни за проектиране на канализационно отклонение за имот в регулация /осн. чл.13 ал.8 Нар.4/14.09.2004-2012/лв./бр.27,02
3Образуване на единична цена за издаване на изходни данни за проектиране на водопроводно отклонение за имот извън регулация /осн. чл.13 ал.8 Нар.4/14.09.2004-2012/лв./бр.29,3
4Образуване на единична цена за издаване на изходни данни за проектиране на канализационно отклонение за имот извън регулация /промишлена зона/ /осн. чл.13 ал.8 Нар.4/14.09.2004-2012/лв./бр.37,93
5Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за водопроводно отклонение /осн. чл.13 ал.8 Нар.4/14.09.2004-2012/лв./бр.27,02
6Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за канализационно отклонение /осн. чл.12 ал.2 т.4 и чл.13 ал.8 и ал.2 т.6 Нар.4/14.09.2004-2012/лв./бр.28,49
7Образуване на единична цена за регистриране на водомерен възел на ВО и включване на водопроводно отклонение към уличната водопроводна мрежа /осн. ЗРВКУ – чл.7 т.15 от ОУ и чл.17 Нар.4/14.09.2004-2012/лв./бр.28,38
8Образуване на единична цена за включване на канализационно отклонение към уличната канализационна мрежа /осн. ЗРВКУ – чл.7 т.15 от ОУ и чл.26 Нар.4/14.09.2004-2012/лв./бр.31,92
9Образуване на единична цена за съгласуване на скица /осн. чл.12 ал.2 т.1 и чл.13 ал.8 и ал.2 т.6 от Нар.4/14.09.2004-2012г/лв./бр.21,65
9.A.Образуване на единична цена за съгласуване на скица /на мястото на обекта/ за обекти с извършване на СМР /осн. чл.12 ал.2 т.1 и чл.13 ал.8 и ал.2 т.6 от Нар.4/14.09.2004-2012 г./лв./бр.28,49
10Образуване на единична цена за спиране на водата от водомерен възел за водомери с максимален разход Qmax от 3m3/h до 20m3/h, включително /чл.40 ал.1, чл.39 ал.1 т.7, чл.41 и чл.42 от Общите условия/лв./бр.12,1
11Образуване на единична цена за пускане на водата от водомерен възел за водомери с максимален разход Qmax от 3m3/h до 20m3/h, включително /чл.43 от Общите условия/лв./бр.12,1
12Образуване на единична цена за последваща проверка за изправността на водомери за студена вода с максимален разход до Qmax 10m3/h, включително с включен демонтаж и монтаж /съгл. чл.34 от Наредба №4 и чл.43, ал.3 от Закона за измерванията/лв./бр.47.51
13Образуване на единична цена за последваща проверка за изправността на водомери за студена вода с максимален разход над Qmax 10m3/h, включително с включен демонтаж и монтаж /съгл. чл.34 от Наредба №4 и чл.43, ал.3 от ЗИ/лв./бр.67.23
14Образуване на единична цена при пломбиране на входящ холендър на водомери с максимален разход Qmax от 3m3/h до 20m3/h, включително /съгл.чл.33 ал.1 и чл.32 ал.11 от Нар.4/14.09.2004-2012 г./лв./бр.13,78
15Образуване на единична цена при промяна името на партида на абоната по писмена заявка на същия /чл.58 ал.1, чл.61 ал.1 и ал.2 от ОУ/лв./бр.11,67
16Образуване на единична цена за сезонно откриване на партида на абонат и монтаж на водомер с максимален разход Qmax от 3m3/h до 20m3/h, вкл. по писмена заявка на същия /чл.41, чл.42 и чл.43 от ОУ и чл.41 ал.3 т.9 от Нар.4/14.09.2004-2012 г./лв./бр.16,1
17Образуване на единична цена за сезонно закриване на партида на абонат и демонтаж на водомери с максимален разход Qmax от 3m3/h до 20m3/h, вкл. по писмена заявка на същия /чл.41, чл.42 и чл.43 от ОУ и чл.41 ал.3 т.9 от Нар.4/14.09.2004-2012 г./лв./бр.14,52
18Образуване на единична цена за последваща проверка на стенд на водомери за студена вода с максимален разход до Qmax 10m3/h, вкл. /съгласно чл.34 от Нар. 4 и чл.43, ал.3 от ЗИ и чл.11 ал.5 от Нар.4/14.09.2004-2012 г./лв./бр.30.00
18а.Образуване на единична цена за последваща проверка на стенд на водомери за студена вода с максимален разход до Qmax 10m3/h, вкл. /съгласно чл.34 от Наредба №4 и чл.43, ал.3 от ЗИ и чл.11 ал.5 от Нар.4/14.09.2004-2012г./ и чл.7 от тарифа за таксите по Постановление на Министерски съвет №95 от 19.04.2013 г.лв./бр.3.00
19.Образуване на единична цена за последваща проверка на стенд на водомери за студена вода с максимален разход над Qmax 10m3/h до 20m3/h, вкл.лв./бр.40.00
19а.Образуване на единична цена за последваща проверка на стенд на водомери за студена вода с максимален разход над Qmax 10m3/h до 20m3/h, вкл. /съгласно чл.34 от Наредба №4 и чл.43, ал.3 от ЗИ и чл.7 от тарифа за таксите по Постановление на МС №95 от 19.04.2013 г.лв./бр.4.00
20.Образуване на единична цена за демонтаж, ремонт и монтаж на водомери за студена вода с максимален разход Qmax 3m3/h, 5m3/h и 10m3 с включена проверка на стенд.лв./бр.46.29
20.A.Образуване на единична цена за демонтаж и монтаж на водомери за студена вода с максимален разход Qmax 3m3/h до 10m3/h вкл. /при спор по искане на потребителя/ /чл.11 ал.5 Нар.4/14.09.2004-2012 г./лв./бр.19,72
20.Б.Образуване на единична цена за демонтаж и монтаж на водомери за студена вода с максимален разход Qmax 3m3/h до 10m3/h вкл., собственост на ВиКлв./бр.18,35
21.А.Образуване на единична цена за демонтаж и монтаж на водомери за студена вода с максимален разход над Qmax от 12m3/h до 20m3/h вкл. /при спор при искане на потребителя/ /чл.11 ал.5 Нар.4/14.09.2004-2012 г.лв./бр.21,19
21.Б.Образуване на единична цена за демонтаж и монтаж на водомери за студена вода с максимален разход над Qmax от 12m3/h до 20m3/h вкл. /чл.34 ал.3 и 4 от Нар.4/2004 г./лв./бр.58.84
24.Образуване на единична цена за ремонт на водомери за студена вода с максимален разход Qmax до 10m3/h вкл. /чл.11 ал.5 Нар.4/14.09.2004-2012 г./лв./бр.34.68
25Образуване на единична цена за ремонт на водомери за студена вода с максимален разход Qmax над 10m3/h до 20m3/h, вкл. /чл.11 ал.5 Нар.4/14.09.2004-2012 г./лв./бр.29,6
26Образуване на единична цена за спиране и пускане на водата от уличен спирателен кран /чл.7 т.7 от ОУ/лв./бр.26,19
27Образуване на единична цена при пломбиране с оловна пломба спирателни кранове и др. при спиране на водата /чл.7 т.7 от ОУ/лв./бр.9,36
28Образуване на единична цена за издаване на изходни данни за проектиране на водопроводно и канализационно отклонение за имот в регулация /чл.13 ал.8 и ал.2 т.6 от Нар.4/2004/лв./бр.42
29Образуване на единична цена за издаване на изходни данни за проектиране на водопроводно и канализационно отклонение за имот извън регулация /чл.13 ал.8 и ал.2 т.6 от Нар.4/2004/лв./бр.54,54
30Образуване на единична цена за включване на водопроводно и канализационно отклонение към уличната В и К мрежа /ЗРВКУ – чл.7 т.15 от Общите условия/лв./бр.49,67
31Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за водопроводно и канализационно отклонение /чл.12 ал.2 т.4; чл.13 ал.8 и ал.2 от Нар.4/2004/лв./бр.42
32Образуване на единична цена за прекъсване и възстановяване на водоподаването от ТСК /чл.6 т.3 и чл.7 т.7 от Общите условия/лв./бр.27,24
33.А.Образуване на единична цена за прекъсване и възстановяване на водопроводно отклонение с d=1/2″ до 1″ /паважна настилка/ /чл.6 т.3; чл.7 т.7 от ОУ и чл.41 ал.2 т.5 от Нар.4/2004/лв./бр.142,99
33.Б.Образуване на единична цена за прекъсване и възстановяване на водопроводно отклонение с d=1/2″ до 1″ /асфалтова настилка/ /чл.6 т.3; чл.7 т.7 от ОУ и чл.41 ал.2 т.5 от Нар.4/2004/лв./бр.168,13
34.Образуване на единична цена за прекъсване и възстановяване на водопроводно отклонение с d=1/2″ до 1″ /настилка от базалтови плочи/ /чл.6 т.3; чл.7 т.7 от ОУ и чл.41 ал.2 т.5 от Нар.4/2004/лв./бр.128,59
35Образуване на единична цена за прекъсване на водопроводно отклонение с d=1/2″ до 1″ /само прекъсване/ /чл.6 т.3; чл.7 т.7 от ОУ и чл.41 ал.2 т.5 от Нар.4/2004/лв./бр.65,45
36Образуване на единична цена за прекъсване и възстановяване на водопроводно отклонение с d=1/2″ до 1″ /без разкъртване и възстановяване на настилка/ /чл.6 т.3; чл.7 т.7 от ОУ и чл.41 ал.2 т.5 от Нар.4/2004/лв./бр.85,53
37Образуване на единична цена за откриване партида на индивидуален водомер за студена вода с максимален разход Qmax от 3m3/h, до 20m3/h включително /чл.11 т.4 и т.5 от Нар.4/2004/лв./бр.23.83
38Образуване на единична цена за изготвяне на договор за присъединяване на обекти към водоснабдителните и канализационните мрежи /чл.7 т.7 от Общите условия/лв./бр.40,7
39Образуване на единична цена за изготвяне на договор за присъединяване на обекти към водоснабдителните и канализационните мрежи за потребители с предварително въведени в експлоатация обекти /стари абонати/ /чл.7 т.7 от Общите условиялв./бр.48,84
48Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект /ПУП, смяна предназначението на имот, пътища, фотоволтаични станции, ел. проводи и др./ /чл.142 ал.1 и ал.3; чл.143 ал.3 от ЗУТ и чл.7 т.7 от Общите условия/лв./бр.48,84
49Образуване на единична цена за съгласуване на трасе на водопровод, като елемент на техническата инфраструктура /чл.7 т.7 от Общите условия/лв./бр.43,3
51Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за водопроводно отклонение за имот в регулация, без предварително съгласувана скица и без издадени изходни данни за проектиране на водопроводното отклонение /чл.12 ал.2 т.4; чл.13 ал.8 и ал.2 т.6 от Нар.4/2004-2012 г./лв./бр.59,58
52Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за водопроводно отклонение за имот извън регулация, без предварително съгласувана скица и без издадени изходни данни за проектиране на водопроводното отклонени /чл.12 ал.2 т.4; чл.13 ал.8 и ал.2 т.6 от Нар.4/2004-2012 г./лв./бр.61,05
53Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за канализационно отклонение за имот в регулация, без предварително съгласувана скица и без издадени изходни данни за проектиране на канализационното отклонение /чл.12 ал.2 т.4 и чл.13 ал.8 от Нар.4/2004-2012 г./лв./бр.62,35
54Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за водопроводно и канализационно отклонение за имот в регулация, без предварително съгласувана скица и без издадени изходни данни за проектиране на отклоненията /чл.12 ал.2 т.4 и чл.13 ал.8 от Нар.4/2004-2012 г./лв./бр.73,26
55Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за водопроводно и канализационно отклонение за имот извън регулация, без предварително съгласувана скица и без издадени изходни данни за проектиране на отклоненията /чл.12 ал.2 т.4 и чл.13 ал.8 от Нар.4/2004-2012 г./лв./бр.77,33
56Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за изграждане на външен водопровод за присъединяване на поземлен имот извън урбанизираната територия съгласно ПУП, без предварително съгласувана скица и без издадени изходни данни за проектиране на водопровода /чл.12 ал.2 т.4 и чл.13 ал.8 от Нар.4/2004-2012 г./лв./бр.77,33
57Образуване на единична цена за съгласуване на инвестиционен проект за изграждане на външен водопровод за присъединяване на поземлен имот извън урбанизираната територия, разработен съгласно одобрен ПУП /чл.12 ал.2 т.4 и чл.13 ал.8 от Нар.4/2004-2012 г./лв./бр.44,77