Бизнес план за периода 2022-2026 г.

Справка №13 – Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени

Бизнес план за периода 2017-2022 г.

Решение № 1436 на КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Решение № Ц – 34 на КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Справка – обосновка за прогнозите за фактурирани количества

Приложение към Бизнес план