РАЙОН ЯМБОЛ: 68 537 жители

зона на водоснабдяваненаселени места или части от тях, включени в зоната на водоснабдяваневид на водовземанепречистване и дезинфеция
група „Ямбол“гр. Ямбол, с. Кукорево, с. Веселиново, с. Стара рекаподземнохлор газ хлор съдържащ препарат

РАЙОН ЕЛХОВО: 12 563 жители

зона на водоснабдяваненаселени места или части от тях, включени в зоната на водоснабдяваневид на водовземанепречистване и дезинфеция
група „Воден- Елхово- Г. Шарково“гр. Елхово, с. Добрич, с. Кирилово, с. Лалково, с. Славейково, с. Маломировоподземнохлор- газ хлор съдържащ препарат
група „Жребино- Борисово“с. Жребино, с. Борисовоподземнохлор съдържащ препарат
група „Бояново- Стройно“с. Бояново, с. Стройноподземнохлор съдържащ препарат
група „Малко Кирилово- Гранитово“с. Малко Кирилово, с. Гранитовоподземнохлор съдържащ препарат
Вълча полянас. Вълча полянаподземнохлор съдържащ препарат
Голям Дервентс. Голям Дервентподземнохлор съдържащ препарат
Изгревс. Изгревподземнохлор съдържащ препарат
Лесовос. Лесовоподземнохлор съдържащ препарат
Малък Манастирс. Малък Манастирподземнохлор съдържащ препарат
Мелницас. Мелницаподземнохлор съдържащ препарат
Пчелас. Пчелаподземнохлор съдържащ препарат
Разделс. Разделподземнохлор съдържащ препарат
Трънковос. Трънковоподземнохлор съдържащ препарат
Черноземс. Черноземподземнохлор съдържащ препарат

РАЙОН СТРАЛДЖА: 10 391 жители

зона на водоснабдяваненаселени места или части от тях, включени в зоната на водоснабдяваневид на водовземанепречистване и дезинфеция
група „Стралджа“гр. Стралджа, с. Лозенец, с. Воденичане, с. Атоловоподземнохлор- газ хлор съдържащ препарат
група „Бакаджик“с. Тамарино, с. Саранско, с. Каменец, с. Войникаподземнохлор съдържащ препарат
група „Първенец- Богорово“с. Първенец, с. Богоровоподземнохлор съдържащ препарат
група „Недялско- Люлин“с. Недялско, с. Люлинподземнохлор съдържащ препарат
група „Могила- Чарда“с. Чардаподземнохлор съдържащ препарат
Александровос. Александровоподземнохлор съдържащ препарат
Джинотс. Джинотподземнохлор съдържащ препарат
Зимницас. Зимницаподземнохлор съдържащ препарат
Иречековос. Иречековоподземнохлор съдържащ препарат
Леяровос. Леяровоподземнохлор съдържащ препарат
Маленовос. Маленовоподземнохлор съдържащ препарат
Палаузовос. Палаузовоподземнохлор съдържащ препарат
Полянас. Полянаподземнохлор съдържащ препарат
Правдинос. Правдиноподземнохлор съдържащ препарат

РАЙОН БОЛЯРОВО: 2364 жители

зона на водоснабдяваненаселени места или части от тях, включени в зоната на водоснабдяваневид на водовземанепречистване и дезинфеция
група „Воден- Елхово- Голямо Шарковогр. Болярово, с. Воден, с. Малко Шарково, с. Мамарчево, с. Златиница, с. Иглика, с. Ситовоподземнохлор съдържащ препарат
Вълчи изворс. Вълчи изворподземнохлор съдържащ препарат
Голямо Крушевос. Голямо Крушевоподземнохлор съдържащ препарат
Голямо Шарковос. Голямо Шарковоподземнохлор съдържащ препарат
Горска полянас. Горска полянаподземнохлор съдържащ препарат
Деницас. Деницаподземнохлор съдържащ препарат
Дъбовос. Дъбовоподземнохлор съдържащ препарат
Камен връхс. Камен връхподземнохлор съдържащ препарат
Крайновос. Крайновоподземнохлор съдържащ препарат
Оманс. Оманподземнохлор съдържащ препарат
Поповос. Поповоподземнохлор съдържащ препарат
Ружицас. Ружицаподземнохлор съдържащ препарат
Стефан Караджовос. Стефан Каеаджовоподземнохлор съдържащ препарат
Странджас. Странджаподземнохлор съдържащ препарат

РАЙОН ТУНДЖА ЗАПАД: 9076 жители

зона на водоснабдяваненаселени места или части от тях, включени в зоната на водоснабдяваневид на водовземанепречистване и дезинфеция
група „Драма“с. Драма, с. Крумово, с. Миладиновциподземнохлор съдържащ препарат
група „Кабиле“с. Кабиле, с. Дражево, с. Завойподземнохлор съдържащ препарат
група „Скалица“с. Роза, с. Генерал Инзовоподземнохлор съдържащ препарат
група „Хаджи Димитрово“с. Х. Димитрово, с. Безмер, с. Болярскоподземнохлор съдържащ препарат
Ботевос. Ботевоподземнохлор съдържащ препарат
Бояджикс. Бояджикподземнохлор съдържащ препарат
Видинцис. Видинциподземнохлор съдържащ препарат
Генерал Тошевос. Генереал Тошевоподземнохлор съдържащ препарат
Голям Манастирс. Голям Манастирподземнохлор съдържащ препарат
Гълъбинцис. Гълъбинциподземнохлор съдържащ препарат
Златарис. Златариподземнохлор съдържащ препарат
Меден кладенецс. Меден кладенецподземнохлор съдържащ препарат
Междас. Междаподземнохлор съдържащ препарат
Овчи кладенецс. Овчи кладенецподземнохлор съдържащ препарат
Савинос. Савиноподземнохлор съдържащ препарат
Скалицас. Скалицаподземнохлор съдържащ препарат

РАЙОН ТУНДЖА ИЗТОК: 7733 жители

зона на водоснабдяваненаселени места или части от тях, включени в зоната на водоснабдяваневид на водовземанепречистване и дезинфеция
група „Асеново- Симеоново- Тенево“с. Асеново, с. Симеоново, с. Теневоподземнохлор съдържащ препарат
група „Бакаджик“с. Окоп, с. Козарево, с. Калчево, с. Победа, с. Челник, с. Сламино, с. Каравеловоподземнохлор- газ хлор съдържащ препарат
група „Могила- Чарда“с. Могилаподземнохлор съдържащ препарат
група „Ямбол“с. Веселиново, с. Кукорево, с. Стара рекаподземнохлор съдържащ препарат
Дряновос. Дряновоподземнохлор съдържащ препарат
Коневецс. Коневецподземнохлор съдържащ препарат
Маломирс. Маломирподземнохлор съдържащ препарат
Робовос. Робовоподземнохлор съдържащ препарат
Търнавас. Търнаваподземнохлор съдържащ препарат
Хановос. Хановоподземнохлор съдържащ препарат
Чарганс. Чарганподземнохлор съдържащ препарат