Годишни счетоводни отчети и доклади задейността

Годишен финансов отчет за 2022

Доклад за дейността за 2022 г

Доклад за дейността за 2022 ГФО 2022

Приложения към ГФО 2022г.

Годишен финансов отчет за 2021 г.

Доклад за дейността за 2021 г.

Годишен доклад на ГФО за 2021 г..

Годишен финансов отчет за 2020 г.

Годишен финансов отчет за 2019 г.

Годишен доклад на ГФО за 2019 г.

Годишна данъчна декларация за 2019 г.

Годишен финансов отчет за 2018 г.

Доклад за дейността за 2018 г.

Оповестяване на счетоводната политика за 2018 г.

Годишна данъчна декларация за 2018 г.

Годишен финансов отчет за 2017 г.

Доклад за дейността за 2017 г.

Оповестяване на счетоводната политика за 2017 г.

Годишна данъчна декларация за 2017 г.