Във връзка с регистрираните случаи на COVID 19 на територията на Република България и въведените разпоредби, заповеди и указния за ограничаване на разпространението на вируса, за опазване живота и здравето на населението Ви уведомяваме, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол преустановява снемане на показанията от водомерите на потребители чрез инкасатор, а само чрез самоотчет (снимка на водомера, изпратена по електронната поща на дружеството vik_yambol@abv.bg, интернет страницата vik-yambol.com, по телефон 046/661931 – отдел „Продажби“, чрез обаждане на мобилния телефон на съответния инкасатор, отчитащ адреса или чрез SMS. На абонатите, които не се възползват от тези възможности ще им се заложат служебни резултати, основавайки се на предходен отчет или средномесечно потребление (чл.35 ал.2 от Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи).

Остават в сила сроковете за плащане на задълженията към дружеството. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол препоръчва на своите потребители да заплащат фактурираните количества по възможност безкасово – чрез електронно банкиране, чрез банкомат. При заплащане на каса задължително трябва да се спазват ограниченията и реда, които са въведени за съответния обект (паричен салон, гише в пощенски клонове, каси на Easypay и др.). Да не се допуска струпването на хора, да се спазва дистанция от минимум 1,5м. между посетителите, като се допускат ограничен брой хора.

Преустановява се свободния прием на граждани в сградите на дружеството, с изключение на паричен салон в централно управление гр. Ямбол ул. „Д-р Петър Брънеков“ №20.

Преустановява се провеждането на приемен ден на управителя на „ВиК“ ЕООД гр. Ямбол.

Преустановява се провеждането на съвместни комисии за установяване на причините от констатирани разлики между показанията на общ водомер и сбора на показанията та индивидуалните водомери по реда на чл.32 от Наредба №4.

„ВиК“ ЕООД р. Ямбол моли своите потребители на услуги да подават своите запитвания, молби, жалби, заявления по електронната поща на дружеството в раздел „Контакти“ подраздел Връзка с нас или на посочените телефони в раздел „Контакти“ подраздел Телефонен указател от сайта vik-yambol.com.

Предвидените мерки са с оглед опазване здравето на абонатите на „ВиК“ ЕООД гр. Ямбол и ще са в сила до нормализирането на ситуацията в страната.

Благодарим Ви за разбирането!