14.07.2022

Поради възникнали аварии водоподаването ще бъде прекъснато към следните населени места:

За район Ямбол

ж-к. „Георги Бенковски“ бл.3 ;

ул.“Христо Ботев“

За район Тунджа:

с. Каравелово;

с. Бояджик;

За район Елхово:

с. Бояджик, с.Каравелово;

Авариите ще бъдат отстранени в рамките на работния ден!

Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.