15.07.2022

15.07.2022

гр.Ямбол

ж.к.“Хрито Ботев“

ул.“Тетово“№13

ул.“Странджа“

СПИРАНЕ ЗА НАПРАВА НА ВОДОПРОВОДНА ВРЪЗКА

ж.к.“ДИАНА“бл.20,ЦДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“

ж.к.“ХАЛЕ“ бл.2,бл.4,бл.6,бл.9,

Р-н „Тунджа“

с.Крумово

с.Миладиновци

с.Скалица,с.Ботево

Тласкател с.Симеоново