ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ 15.03.2021 г.


СЪОБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Поради усложнената епидемиологична обстановка, насрочената за 18 март 2021 г. (четвъртък) официална церемония „Първа копка“ за отбелязване на ефективния старт на строителните дейности на обект „Реконструкция на външен водопровод „Воден-Елхово“ в участък от с. Златиница до напорен резервоар-гр. Елхово“, се отлага за по-късна дата.

Допълнително ще бъдете уведомени за датата на провеждане на събитието.
С уважение: инж. Стоян Радев
Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол