20.07.2022

гр.ЯМБОЛ

ж.к.“ХРИСТО БОТЕВ“ бензиностанция „ОМАКС“

Канализация ул.“Д-р П.Брънеков““№20

ж.к.“ХАЛЕ“ бл.1 бл.3 бл.5,бл.12,бл.13,бл.6,бл.4,бл.9,

бл.8,бл. 2, бл.10 ж.к.“Диана“бл.20

Общ.ТУНДЖА

с.Кукорево,с.Калчево

с.Болярско, с.Ботево

гр.ЕЛХОВО

ул.“Ал.Стамболийски“ № 164

с.Пчела

Р-н СТРАЛДЖА

с.Правдино