ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ 20.08.2021 г.

ЗА ПЛАНОВО СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО
Във връзка с реализацията на обект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“, изпълняван като част от инвестиционните дейности по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз, Ви информирам за планово спиране на водоподаването.

Същото е насрочено за 23.08.2021 г. (понеделник) от 8:00 часа като очакваната продължителност е 8 часа. Без водоподаване ще останат:
кв. „Д-р Дончев“;
кв. „Каргон“;
с. Кукорево;
с. Стара река.

В късния следобед и вечерта ще се възстанови водоподаването на всички потребители.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол и фирмата изпълнител се обръщат с апел към всички граждани да проявят разбиране, като се извиняват за временно причинените неудобства.
От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол