ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ 24.08.2021 г.

ЗА ПЛАНОВО СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО
Във връзка с реализацията на обект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“, изпълняван като част от инвестиционните дейности по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз, Ви информирам за планово спиране на водоподаването.

Същото е насрочено за 25.08.2021 г. (сряда) от 8:00 часа като очакваната продължителност е 8 часа. Без водоподаване ще остане кв. „Каргон“.

В късния следобед и вечерта ще се възстанови водоподаването на всички потребители.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол и фирмата изпълнител се обръщат с апел към всички граждани да проявят разбиране, като се извиняват за временно причинените неудобства.
От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол