ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ 26.11.2021 г.

КЛЮЧОВА ЧАСТ ОТ ВиК ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ ВЕЧЕ Е РЕКОНСТРУИРАНА И МОДЕРНИЗИРАНА ПО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОЕКТ НА ВиК ОПЕРАТОРА
До няколко седмици предстои ефективният старт на строително-монтажните дейности на последния от инфраструктурните обекти в обхвата на инвестиционен проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ чрез Кохезионния фонд на Европейския съюз. На 18.11.2021г. Областният управител на Област Ямбол одобри изработената работна фаза на проекта за изграждане на нов външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ – Ямбол“ към издаденото Разрешение за строеж.
Първият започнат обект за „Реконструкция на външен водопровод „Воден-Елхово“ в участък от с. Златиница до напорен резервоар – гр. Елхово“, чрез който бяха реконструирани 11 148 метра външен довеждащ водопровод, е завършен и е в експлоатация от началото на м. август тази година.
В средата на месец юни 2021 година стартираха строително-монтажните работи по втория ВиК инфраструктурен строеж „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“. Към момента напредъка на строително-монтажните работи e по предвидения график. В част от участъците, физически са приключени земните, монтажните и другите съпътстващи дейности. Възстановени са настилките, след извършените строително-монтажни работи за реконструкция на водопроводните участъци, по улиците „Ямболен”, локално платно на бул. „Европа”, ул. „Джон Попов”, ул. „Чепеларе”, ул. „Недялко Месечков” и ул. „Алеко Константинов”. Към днешна дата са подновени/реконструирани 4120 метра водопроводна мрежа.
Сериозно предизвикателство за изпълнителя и ВиК оператора беше реконструкцията на ключов главен водопровод в района на парк Боровец. Подмяната на големите диаметри водопроводна арматура и фитинги в разпределителната шахта след Напорен резервоар Боровец, както и превключването на над 300 метра реконструиран азбестоциментов (етернитов) водопровод с диаметър 400 мм, се осъществи в рамките на един ден при осигурена сериозна мобилизация, както от страна на Изпълнителя, така и от страна на ВиК дружеството. Полагат се максимални усилия от страна на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол строителните дейности да бъдат свързани с минимално нарушаване на водоподаването за гражданите и бизнеса.
В процес на завършване е реконструкцията на ВиК инфраструктурата по ул. „Крали Марко“, която от години създава проблеми на потребителите на ВиК услуги в района. Постигнато е споразумение с Община Ямбол, след приключване на подмяната на водопроводните и канализационните участъци, улицата в участъка от кръстовището с ул. „Преслав“ до кръстовището с ул. „Срем“ да бъде цялостно преасфалтирана.
Дейностите на терен по втория строеж в градска среда – „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово“, също се осъществяват по график.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол се извинява на жителите и гостите на градовете Ямбол и Елхово за причиненото неудобство, свързано със строителните дейности, затрудняващи автомобилния трафик и неизбежни смущения във водоподаването.
На всички заинтересовани лица е осигурен достъп от следния линк:Визуализация на проект ОПОС, където могат да се информират за актуалния статус на всички обекти и техния напредък.