аварии 28.07.2022

28.07.2022г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– ул.“ Александър Зограф“ № 30

Поради натрупани задължения към Дружеството, ще бъде прекъснато водоподаването към следните абонати:

– ул.“Кичево“ № 18, №20, №23, № 24, №39, №42-А, №55, №62-А, №22


За район Тунджа:

– с.Скалица;

– с.Кабиле;

– с. Болярско ;

– с.Челник, с.Калчево, с.Чарган;

За район Елхово:

– ул.“ Ст.Караджа“ № 12 ;

– с.Мелница, с.Кирилово;

За район Стралджа:

– ул.“Хемус“ , ул.“Никола Вапцаров“ ;

За район Болярово:

– с. Крайново;


Авариите ще бъдат отстранени в рамките на работния ден!


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.