02.08.2022

гр.ЯМБОЛ

ж.к.“Г.Бенковски“ бл.18 вх. Ж

ж.к.“Диана“ бл. 20 вх. В

Общ. Тунджа

с.Овчи Кладенец, с.Бояджик

с.Могила,с.Калчево,с.Окоп

р-н ЕЛХОВО

Довеждащ водопровод на гр.Елхово

с.Добрич, с.Чернозем,с.Пчела,с.Трънково,с. Бояново