04.08.2022г.

гр. Ямбол

ул.“ЗОРА“ №1,

Без водоподаване ще бъдат живущите в централна градска част между ул“Страхил войвода“,ул“Д.Благоев“ УЛ.“Преслав“

ул.“ТЪРГОВСКА“ №80

Общ.Тунджа

с.Могила,с.Маломир,

с.Симеоново с.Веселиново

с.Крумово ,с.Болярско

Р-н Елхово

гр.Елхово ул“Бистрица“№16

с.Бояново,с.Кирилово,с.Чернозем