05.08.2022г.

гр.Ямбол

ж.к.“Златен рог“29-Д- авария

Без водоподаване ще бъдат живущите във

бл.27 бл.28 бл.29,бл30,бл31,бл.32 бл33, бл.34, бл.35 бл.36

ул.“Търговска“ № 80

Общ.Тунджа

с.Савино,с.Гълъбинци

с.Веселиново с.Могила

Р-н Елхово

с.Трънково,с.Гранитово,с.Мелница

гр.Елхово ул.“Марица“ № 24

Р-н Болярово

с.Попово,с.Ружица