09.08.2022г.

Поради отстраняване на аварии без водоподаване ще бъдат следните населени места:

гр. Ямбол

ул.“Черни връх“ № 18, ул.“Жеко Андреев“ № 78

Общ.Тунджа

с.Могила , с. Чарган

с.Овчи кладенец ,с.Крумово

р-н Болярово

с.Мамарчево,с.Ружица, с.Стефан Караджово, с.Горска поляна

р-н Елхово

с.Малък манастир, с.Борисово, с.Жребино

р-н Стралджа

с.Иречеково, с.Люлин ,с.Правдино