10.08.2022 г.

Поради отстраняване на аварии временно ще бъде прекъснато водоподаването в следните населени места:

гр.Ямбол

ул.“Странджа“ № 32

ПС „Ормана“

р-н Тунджа

с.Веселиново,с.Видинци,с.Бояджик, с.Ботево

с. Чарган , с.Калчево, ПС с.Ханово

р-н Болярово

с.Стефан Караджово, с.Горска поляна

р-н Елхово

с. Пчела, с.Трънково, с.Малко Кирилово, с.Добрич

р-н Стралджа

гр.Стралджа -ул.“П.К.Яворов“ с. Лозенец