12.08.2022

гр.Ямбол,

ул.“Мидия“ 2 ,без водоподаване ще бъдат потребителите на кв.“Аврен“

ул.“Стефан Караджа“№ 86

р-н Тунджа

с.Каравелово,с.Кукорево, с.Калчево с.Миладиновци, с.Генерал Тошево, с.Роза

ПС с.Ханово с.Овчи кладенец

р-н Болярово

с.Мамарчево

р-н Елхово

с.Лесово с.Малко Кирилово с.Кирилово