15.08.2022г.

гр.Ямбол

ул“Атанав Кратунов “ 113

ПС „Ормана

р-н Тунджа

с.Роза, с.Генерал Инзово, с.Златари, с.Болярско

с.Окоп ,с.Симеоново

р-н Болярово

с.Камен връх,с.Горска поляна с.Мамарчево с. Дъбово

р-н Елхово

гр.Елхово ул.“Морава“12 ул.“Бистрица“№ 6

с.Лесово с.Жребино