16.08.2022г.

гр.Ямбол

ул.“Хемус“№ 1,ж.к.“Диана“ бл.8

р-т Тунджа

с.Савино ,с. Межда, с.Кукорево, с.Ханово, с.Веселиново

с.Победа , с.Калчево с.Челник

р-н Болярово

с.Малко Шарково ,с.Мамарчево , довеждащ водопровод група Воден

р-н Елхово

с.Мелница

р-н Стралджа

с.Иречеково, с.Палаузово