17.08.2022г.

гр.Ямбол

ул.“Александър Зограф“№15 – без водоподаване остават потребителите на кв.“Каргон“

ул.“Хемус“№ 1 ,ул.“П.К.Яворов“№ 2 – без водоподаване ще бъдат потребителите на улицата и жилищните блокове

р-н Тунджа

с.Бояджик

с.Гълъбинци, с.Скалица, с.Чарган ,с.Ханово

с.Окоп – помпенна станция

с.Търнава-саниране на напорен водоем

р-н Стралджа

гр.Стралджа – ул.“П.К.Яворов“ , с.Зимница

р-н Елхово

с.Мелница ,с.Раздел, с.Чернозем