18.08.2022г.

гр.Ямбол

ж.к.“Хале“ до бл.11- без водоподаване ще бъдат потребителите на бл.10,бл.9,бл.6,бл.4, бл.2 и бл.20 на ж.к.“Диана“

ул.“П.К.Яворов“ № 2 – без водоподаване ще бъдат потребителите на улицата и жилищните блокове

м-т “ КОС“ бл.15

р-н Тунджа

с.Овчи кладенец, с.Дражево, с.Межда, с.Бояджик, с.Тенево

р-н Елхово

с.Жребино

гр. Стралджа ул.П.К.Яворов