19.08.2022г.

гр.Ямбол

ул.“П-к Н. Бакланов“ №33

ул.“Ксанти“

ж.к.“Г.Бенковски“ -подмяна на кран ,без водопоаване ще бъдат потребителите на комплекса ,от 10:00ч до 12:00ч.

р-н Тунджа

с.Скалица,с.Завой,с.Могила , с.Кукорево,с.Дражево

р-н Болярово

с.Малко Шарково ,с.Стефан Караджово

р-н Елхово

с.Жребино гр.Елхово до бензиностанция „Петрол“