22.08.2022 г

За район Ямбол :

Пресечката на ул.“Търговска“ и ул.“Стефан Караджа“

ул.“ Богомил“ № 20 ;

За район Тунджа:

  • с. Миладиновци;
  • с. Болярско;
  • с. Веселиново;
  • с. Ботево
  • с. Окоп;

За район Елхово:

– с.Лесово;

– с.Вълча Поляна;

– с.Маломирово;

– с. Добрич;

– с. Борисово;

За район Стралджа:

– с.Иречеково;

– с.Недялско;

с.Богорово;

-с.Люлин;