23.08.2022г.

Поради отстраняване на аварии, без водоподаване ще останат следните населени места:

За район Ямбол:

 • ул.“Панайот Хитов“ № 10;

За район Тунджа:

 • с.Бояджик ;
 • с. Меден Кладенец;
 • с.Завой;
 • с.Кукорево;

За район Елхово:

 • ул“Сакар“ № 12;
 • ДВ с.Малко Шарково;

За район Стралджа :

 • с.Войника;
 • с.Богорово;
 • с.Иречеково;

За район Болярово:

 • с.Голямо Крушево;