24.08.2022г.

За район Ямбол:

  • ул.“Атанас Кратунов“ № 74;
  • ж-к „Георги Бенковски“ бл. 12, вх.Ж
  • Без водоподаване временно / до 12,00 ч/ ще остане ул.“Богомил“ и улиците в участъка между ул.“Димитър Благоев“ и ул.“Г.С.Раковски“;

За район Тунджа:

-с.Скалица;

-с. Генерал Инзово;

-с.Кукорево;

-с.Търнава;

За район Елхово:

  • с. Бояново;
  • с.Маломирово;

За район Стралджа:

  • с.Иречеково;

За район Болярово:

с. Стефан Караджово;