25.08.2022г.

За район Ямбол:

  • ул.“Търговска“ – КАТ ;
  • ж-к“ Хале“ между бл.3 и бл.5;
  • ул.“Богомил“ № 2;

За община Тунджа:

  • с. Голям Манастир;
  • с. Крумово;
  • с. Болярско;
  • с. Окоп;
  • с. Асеново;