29.08.2022

ул.“ Александър Зограф“ № 38;

ул.“Йордан Йовков“ № 1 ;

За община Тунджа:

  • с.Чарган;
  • с.Окоп;
  • с.Ханово;
  • с.Скалица

За район Стралджа:

  • с.Иречеково;
  • с.Тамарино
  • с.Правдино;

За район Елхово:

с.Лесово;

с.Бояново;