31.08.2022г.

За район Ямбол:

  • ул.“Ямболен “ – „Заводски строежи“ ;
  • ул.“Панайот Хитов“ от № 2 до № 16/ поради подмяна на улично отклонение/
  • За канализация
  • ул.“Полковник Бакланов“ №12;

За община Тунджа :

с.Робово;

с.Симеоново;

с.Болярско;

с. Бояджик ;

За район Елхово:

  • с.Мелница;
  • с.Лесово;

За район Стралджа:

  • с.Джинот;
  • с.Палаузово;