ПРЕС – СЪОБЩЕНИЕ 02.09.2022

Ямболското ВиК дружество успешно въведе в експлоатация новоизградени и реконструирани ВиК мрежи в град Елхово
ВиК операторът успешно въведе в експлоатация втория мащабен обект от проекта за „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ – „Инженеринг за реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово“. Дейностите включваха мерки за подобряване на водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води във втората по големина агломерация в административна област Ямбол – агломерация Елхово.

На 19.08.2022 г. ямболският ВиК оператор получи разрешение за ползване на обекта от Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Ямбол.

Това е поредният изцяло завършен инвестиционен обект, от четирите, които водното дружество изпълнява с европейско финансиране  от Кохезионния фонд на ЕС.

В резултат от реализацията на „Инженеринг за реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово“, се реконструира и изгради нова над 6 км улична водопроводна и канализационна мрежа от системата на град Елхово.

За потребителите на услугата „доставка на питейна вода“ в общинския център, се подобрява значително качеството на питейното водоснабдяване и се ограничават до минимум авариите по водоснабдителната инфраструктура.

Ключов момент при реализацията на проектните дейности, беше установеното ефективно партньорство между „ВиК“ ЕООД, Ямбол и община Елхово.

В момента се извършва и финалния етап от строително-монтажните дейности по В и К мрежата на град Ямбол и изграждането на 6 км нов външен водопровод. Очаква се тяхното приключване през пролетта на следващата година.