01.09.2022г

За район Ямбол:

ж-к.“Хале“ бл.3 / без водоподаване ще остане и част от ж-к.“Диана“ /;

ул.“Панайот Хитов“ ;

За Канализация“

ул.“Полоковник Бакланов“  №12;

За община Тунджа:

  • с.Болярско;
  • с.Бояджик;
  • с.Стара река;
  • с.Ханово;

За район Елхово:

с.Изгрев;

За район Стралджа:

  • с.Правдино;
  • с.Палаузово;