05.09.2022

 • ул.“ Зорница“ № 8 ;
 • ул.“Панайот Хитов“
 • ул.“Екзарх Йосиф“ № 7;

За район Тунджа

 • с.Маломир ;
 • с.Челник ;
 • с.Миладиновци;
 • с.Голям Манастир ;

За район Елхово:

 • с.Мелница;
 • с.Жребино;
 • За район Стралджа:
 • с.Джинот;
 • с. Зимница