07.09.2022г.

За район Ямбол:
ул. „Търговска“/ДАП

ул. „Панайот Хитов“

Подмяна СВО, поради което е възможно нарушено водоподаване в района между ул. „Панайот Хитов“ и ул. „Преслав“.

За район Тунджа:


с. Калчево


с. Чарган


с. Бояджик


с. Дражево

За район Болярово:


с. Голямо Крушево


с. Малко Шарково

За район Елхово:


За гр. Елхово


ул „Асен Златаров“


ул. „Марица“


ул. „Камчия“

с. Пчела