08.09.2022

За район Ямбол:

к-с “Хале “ № 7;

ул. “Граф Игнатиев“/ Фирма „Карил“;

кв. „Георги Бенковски“

За район Тунджа:

с. Ханово;

с. Калчево;

с. Крумово;

с. Скалица;

с. Голям Манастир;

с. Хаджи Димитрово;

За район Стралджа:

с. Атолово;

с. Лозенец;

с. Воденичене;

За район Елхово:

с. Лесово;

с. Бяоново;

гр. Елхово:

к- с „Изгрев“ бл. 18