09.09.2022г.

За район Ямбол:

„КОС“ № 4;

За район Тунджа:

с. Калчево;

с. Тенево;

с. Миладиновци;

с. Скалица;

За район Елхово:

с. Славейково;

с. Трънково;

с. Бояново;

За район Болярово:

с. Оман;

с. Камен връх;

За район Стралджа:

с. Войника;

с. Иречеково;