12.09.2022г.

За район Ямбол:

ул.“ Илинден“ ;

ул.“Панайот Хитов“ ;

За район Тунджа:

  • с. Асеново;
  • с.Тенево;
  • с.Овчи Кладенец;
  • с.Скалица;

За район Стралджа:

  • с.Войника;
  • с.Александрово;

За район Елхово:

  • ул.“Булаир“ №12;
  • ул.“Хан Аспарух“ №22;

За район Болярово:

  • .Камен връх;
  • с.Крайново;