13.09.2022

За район Ямбол:

  • ул.“Илинден“ №13;
  • ул.“Панайот Хитов“

За район Тунджа:

  • с.Веселиново;
  • с.Калчево;

За район Елово:

  • ДВ Шарково;
  • с.Кирилово;

За район Стралджа:

  • с.Войника;
  • с.Богорово;

За район Болярово:

  • с.Малко Шарково;