14.09.2022 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

ПОРАДИ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА НОВИ АБОНАТИ, ЩЕ БЪДЕ ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“КРАЛИ МАРКО“ ДО УЛ.“ ТЪРГОВСКА“ И ОТ УЛ.“ПРЕСЛАВ“ ДО УЛ.“ДЖОН ПОПОВ“