14.09.2022

  • ул.“Панайот Хитов“
  • ул.“Тополница“ № 42;

За район Тунджа:

  • с. Стара река;
  • с.Роза;
  • с.Коневец;
  • с.Генерал Инзово;

За район Елхово:

  • ДВ Голямо Шарково;
  • с.Малък Манастир;

За район Стралжа:

  • с.Леярово;
  • с.Иречеково;