15.09.2022 г.

гр.Ямбол

ул.“Панайот Хитов“,

ул.“Странджа“ № 120;

Напорен водопровод ПС Кабиле

Общ.Тунджа

с.Търнава,с.Кабиле ,с.Хаджи Димитрово ,с.Крумово

Р-н Елхово

с.Бояново , с.Малък манастир