19.09.2022

За район Ямбол:

 • Банка ЦКБ – ул.“Г.С.Раковски“ ;
 • ул.“Зора“ № 1 ;

За район Тунджа:

 • с. Овчи Кладанец;
 • с.Завой;

За район Елхово:

 • с.Малък Манастир;
 • с.Бояново;
 • с.Жребино;
 • с.Борисово;
 • Стройно;

За район Болярово:

 • с. Стефан Караджово;
 • с. Голямо Крушево;

За район Стралджа:

 • с.Правдино;