21.09.2022г

За район Ямбол :

 • ж-к.“Георги Бенковски“ бл.21;
 • ул.“Панайот Хитов“
 • ул.“Аврен“ №5;

За район Тунджа:

 • с.Завой;
 • с.Болярско
 • с.Коневец;
 • с.Победа;

За район Елхово:

 • с.Жребино;
 • с.Трънково;
 • с.Изгрев;
 • с.Малък Манастир;

За район Болярово:

 • с.Стефан Караджово;
 • с.Златиница;

За район Стралджа:

 • с. Правдино;
 • с.Воденичане;