ПРЕС – СЪОБЩЕНИЕ 23.09.2022

ВиК Ямбол изгражда нова канализационна инфраструктура за отвеждане на дъждовните води по ул. „Галац“

На 26.09.2022 година, водният оператор започва изпълнението на строително-монтажни работи по ул. „Галац“ в кв. „Възраждане“ в град Ямбол. В рамките на проекта „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, ще се реши дългогодишен проблем за жителите в квартала.

С изграждането на нов допълнителен клон за отвеждане на повърхностни води, ще се обхванат дъждовните води в района, ще се преустанови наводняване на уличното платно и на приземни етажи в жилищните сгради. Новата линейна инфраструктура ще позволи нормалното оттичане на водния отток и няма да затруднява придвижването по улицата. Техническото решение е в резултат на сътрудничеството между община Ямбол и ВиК Ямбол, като инвестицията е на стойност близо 240 000 лева.

В тази връзка ви уведомяваме, че за периода от 26.09 до 31.10.2022 година, движението в участъка от канализационна шахта на ул. „Индже войвода“ по посока ул. „Галац“ ще бъде с временна организация, ограничено само в едната лента.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол и фирмата изпълнител се обръщат с апел към всички граждани да проявят разбиране, като се извиняват за временно причинените неудобства.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол