23.09.2022 г.

гр.Ямбол

ул.“Панайот Хитов“, ж.к.“Хале“ бл.5, ул“Будак Стоян войвода“№ 4

Общ.Тунджа

с.Бояджик, с.Меден кладенец, с.Каравелово , с.Тенево

Р-н Болярово

с.Крайново, с.Попово

Р-н Елхово

ПС с. Лесово,с.Жребино, с,Кирилово

гр.Елхово- ул.“Болаир“№12, ул.“Иван Николов“№ 21

Р-н Стралджа- ПС гр.Стралджа

с.Иречеково, с.Търнава