27.09.2022

 • ул.“Енос“ № ;
 • ул.“ Софлу“ №7;
 • ул.“Тракия“№1 ;
 • ул.“Крайречна“

За район Тунджа:

 • с.Миладиновци;
 • с.Бояджик;
 • с.Чарган;
 • ПС Ханово;
 • с.Овчи Кладенец;

За район Елхово:

 • с.Гранитово;
 • с.Малко Кирилово;
 • с.Малък Манастир;

За район Стралджа:

 • с.Иречеково;
 • с.Атолово;
 • с. Правдино;

За район Болярово:

 • с, Крайново;