28.09.2022г.

 • ТЛАСКАТЕЛ КАБИЛЕ
 • Поради подмяна на спирателен кран, ще бъде спряно водоподаването към ул.“ Видин“ № 24, № 26;
 • Градински мост до болница „Иван Рилски“

За район Тунджа:

 • с.Бояджик;
 • с.Крумово;
 • с.Челник;
 • с.Ханово;

За район Елхово:

 • с.Малък Манастир;
 • с.Гранитово;
 • гр.Елхово, ул.“ Ал. Стамболийски“ № 14;

За район Стралджа:

 • с.Леярово;

За район Болярово:

 • с.Леярово;