29.09.2022

За район Ямбол:

 • ж-к.“Хале“ № 12;
 • ж-к.“Бенковски“ № 1 ;
 • ул.“Акация“№ 28;
 • ул.“Гоце Делчев“ № 1 / подмяна на СВО/;
 • Пресечката на ул.“Преслав“ и ул.“Сливница“

За район Тунджа:

 • с.Ботево;
 • с.Миладиновци;
 • с.Веселиново;
 • с.Калчево;
 • с.Златари;

За район Елхово:

 • ул.“Чаталджа“
 • с. Гранитово;

Районен Стралджа:

 • с.Лозенец;
 • с.Атолово ;