03.10.2022

 • ж-к.“Георги Бенковски“ бл.3;
 • ж-к.“Зорница“ 27;
 • ул.“Панайот Хитов“
 • ул.“Преслав“ №13;
 • ПС Ормана;

За община Тунджа:

 • с.Крумово;
 • с.Болярско;
 • с.Ботево;
 • с.Каравелово;
 • с.Асеново;

За община Елхово:

 • с.Лесово;
 • с.Боново;
 • с.Жребино;
 • с.Пчела;

За район Стралжа:

 • ДВ Воденичане;
 • с. Зимница;