05.10.2022

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

 • ул.“Панайот Хитов“;
 • ул.“Професор Нойков“ ;
 • ул.“ Дружба“ № 26;

За район Тунджа :

 • с.Драма;
 • с. Миладиновци;
 • с.Болярско;
 • с.Бояджик;
 • с.Маломир;

За район Елхово:

 • с.Трънково;
 • с. Лесово;

За район Болярово:

 • с.Стефан Караджово;
 • с.Крайново;